Kan man lära sig att bli mer kreativ?

”- Kan man lära sig att bli en mer kreativ människa?

  - Inte med kunskap i egentlig mening…kunskap är logisk, man skriver ner den som ett, två, tre och så vidare. Men detta är ju information som bara går att bearbeta logiskt och då har det inget med skapande att göra.

- Man måste alltså uppleva skapandet?

- Man måste uppleva. Om jag beskriver skapande med ord så räcker det inte med någon vetenskaplig logik, orden måste användas mer som bilder – som i myter, sagor, lyrik”

Ur Möte i hjärnforskningens frontlinje med professor Matti Bergström

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB