Kreativitet

”Den kreativa gnistan blir till när intuition och logik möts.” 

Gnistan är snilleblixten som ger dig nya insikter, lär dig tänka utanför ramarna och överraskar med helt nya lösningar. Den höjer din energinivå och ger dig spännande impulser.

När du utvecklar din kreativitet blir du tryggare. Du vågar stå för dina idéer och också driva och genomföra dom.

Kreativiteten ger balans mellan intellekt och känsla i ditt sätt att leda. Det skapar helhetslösningar som gynnar företaget både ekonomiskt och mänskligt.

Klicka här för "Citat från deltagare"

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB