Tre kreativa steg                                                           

Det utforskande steget:

Från början finns ingen klar bild eller idé. Du låter känslan styra upptäcktsfärden. Intellektet vilar medan fantasin flödar. Fokus i det utforskande steget är att ”dyka in” ordentligt och uppleva förutsättningslöst för att inte missa viktig intuitiv kunskap. Med min guidning genom avslappning och rörelseövningar stannar du kvar tills något verkligt nytt och överraskande gestaltar sig.

Det uttryckande steget:

Nu börjar du uttrycka det du upptäckt och också förstå intellektuellt. I den uttryckande fasen är utmaningen att låta känsloupplevelserna leva vidare när du uttrycker dig. Med mig använder du uttryck som fördjupar känslan (bild, rörelse o.s.v.) som ett första steg. Därefter kommer samtalet då intellektuell och känslomässig kunskap vävs samman. På så sätt uppstår idéer som gynnar helheten. Det kan handla om idéer kring ett nytt sätt att samarbeta, ett nytt sätt att organisera eller om en ny produkt.

Det utförande steget:

Slutligen är det dags för utförande – du går till handling och låter kreativiteten nå ut. Här behöver du mod så att du kan förmedla dina idéer, engagera andra och genomföra det du vill. Med mitt arbetssätt är rummet en experimentverkstad där det är ”högt i tak”. Du inspireras och laborerar i ett tryggt utrymme. Tillsammans med andra övar du dig att kommunicera vad du upptäcker och hur du tänker använda det. Självförtroendet till att förverkliga ”det nya” växer i takt med det som delas och skapas.

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB