Ta tillvara din kreativa förmåga!


Du minns säkert dina egna kreativa äventyr som barn.
Hur står det till med din kreativitet idag?
Ryms din kreativitet på jobbet eller får den vänta till fritiden?

Den kreativa kompetensen får allt större betydelse för företagen. Intuition och nytänkande innebär ett försprång i en föränderlig värld. För dig personligen tillför kreativitet nya dimensioner i ditt ledarskap.

Vill du utveckla din kreativa förmåga i din ledarroll? 

Välkommen!

Individuella terapier och grupper för privatpersoner

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB