Behöver du hjälp att komma vidare i livet?


Välkommen vare sig du känner dig nedstämdhet, upplever oro eller påverkas av annan psykisk ohälsa. Du är också välkommen om du önskar råd inför val av terapiform.

Jag är psykodynamiker och jag arbetar med fokus på relation och affekt. Uttryckande konstterapi, KBT och EMDR är metoder jag tillämpar som komplement. I mötet med dig använder jag min långa erfarenhet för att hjälpa dig i din specifika situation.

Min erfarenhet som Psykolog finns i egen verksamhet samt inom primärvård, barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och förskola.

Jag arbetar också som handledare med chefer och medarbetare inom organisationer och företag.

Välkommen!

Kontaktuppgifter:
Anna Fornborg
070 31 73 901
anna@fornborg.com

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Dipl. Uttryckande konstterapeut
Handledare
Utbildad i EMDR Steg 1 och 2

Mottagning i Stockholm och Gnesta

© 2005-2021 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB