Erbjudanden

Privatpersoner - Individuella terapier och grupper

Individuella terapier

Välkommen till individuell terapi med kreativa uttrycksformer och samtal som berikar och förenklar ditt liv. Här blir du mer medveten och bearbetar frågor kring relationer, självkänsla och existens. Mottagning i Stockholm och Gnesta

Grupp i uttryckande konstterapi

För närvarande har jag ingen fast grupp varje vecka men du är välkommen att boka in en helg för en hel grupp. I grupp finns möjlighet att göra sin egen personliga resa med stöd och inspiration av andra. Jag leder processen där vi bjuder in kreativitet och samtal.

Grupp i meditation

Välkommen till meditationsgrupp i Gnesta fredagar 8:30 - 9:45

Ta kontakt för mer information

Ledarutvecklingsprogram

Utvecklar ett kreativt förhållningssätt i ledarskapets olika uppgifter och utmaningar

Varje tillfälle är en kreativ process utifrån ett tema. Temana avgörs utifrån de behov som finns i gruppen. Exempel på teman är: att använda kreativiteten på jobbet, att behålla hälsan med kreativitet, att skapa kreativa möten. Vid varje tillfälle varvas teori och praktik. På så sätt kan var och en känna att man lärt sig något nytt och spännande både i fakta och genom egen upplevelse

Upplägg varje tillfälle:
Efter inledning där dagens tema och upplägg presenteras följer tre steg:

För mer information klicka här för tre kreativa steg

Omfattning tio tillfällen á tre- fyra timmar

Del av ledarutvecklingsprogram

En kreativ möjlighet inom ett befintligt ledarutvecklingsprogram

Genom rörelse, bild, musik, drama och saga tillförs en ny dimension. Vi kopplar varje tillfälle till ett tema. Del i ledarutvecklingsprogram kan även användas i slutet av ett ledarutvecklingsprogram som ett sätt att låta innehållet gestaltas och bearbetas.

Upplägg varje tillfälle: se ledarutvecklingsprogram

Omfattning ett eller flera tillfällen á tre- fyra timmar

 

Individuell ledarutveckling

För ledaren som vill utvecklas på ett kreativt sätt på egen hand

Omfattning ofta tio tillfällen á en timme

 

Utveckling för ledare med sin arbetsgrupp

Är till för ledare som vill hitta kreativa grepp kring teman som är aktuella i arbetsgruppen

Omfattning ett eller flera tillfällen á tre timmar

 

Ledningsgruppens kreativitet

Passar ledningsgruppen som vill utvecklas som team på ett annorlunda sätt och utveckla sina idéer med skapande metoder

Omfattning utifrån behov

 

Utvecklingsprogram i grupp

Passar forskning och utvecklingsavdelningen eller designers som vill inspireras och lösa upp hinder i den kreativa processen

Ett utvecklingsprogram kan också med fördel användas vid organisationsförändringar.

Upplägg varje tillfälle: Se ledarutvecklingsprogram

Omfattning utifrån behov

 

Konfliktlösning

Löser samarbetsproblem med hjälp av kreativiteten

Skapande metoder ger nya kommunikationsmöjligheter och därmed nya möjligheter att förstå varandra och hitta lösningar. Den sociala kompetensen utvecklas.

Omfattning beror på problem

 

Föreläsning

För inspiration i vardagen eller som en introduktion till ett utvecklingsprogram

Det finns stora vinster med att utveckla kreativiteten inom ett företag. Arbetsglädje, förbättrad hälsa och ökad samarbetsförmåga är några exempel.

Den skapande processen innebär också ett nytt förhållningssätt.  Den innebär att öva sig i att flytta fokus från ett ”rätt och fel tänkande” (där man lätt låser sig på förhand) till ett öppet utforskande av nya vägar och möjligheter.

Föreläsning om kreativitetens väsen med konkreta tips och illustrerande övning.

Omfattning: en och en halv timme

 

 

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB