Citat från deltagare

Citat 1:

”För utom att det var så himla roligt så ökade det mitt självförtroende. Jag känner att jag är mycket mer kreativ än jag någonsin kunnat tro. Det öppnar upp en kreativ sida inuti mig. Tycker kursen bevisade att man verkligen kan träna upp kreativitet, för hela gruppen utvecklades oerhört under tiden!!

Det var mycket känslor som kom upp men det var inte en upplevelse av att vända ut och in på sig själv. Inte heller att ställas mot väggen, utan det var i positiv bemärkelse. Vi stärkte varandra och blev tryggare. Vi byggde saker och samtidigt byggde vi upp oss själva. Jag blev trygg i mig själv. Vågar stå för mina idéer, driva och genomföra dom.

Jag var teamleader innan kursen och den hjälpte mig att känna – nu kan jag ta steget och bli riktig chef! Här utvecklas kommunikations- och ”relationsbiten” som chef som är en stor del av chefsrollen.”

Ledare inom IT-branchen, utvecklingprogram i grupp

Citat 2:

"Det var underbart att göra övningen med Anna. Vi fick plocka fram våra känslor och det behövde jag, att få plocka fram det inre.

"Ledare inom varuhus-branschen, del i ledarutveckling

Citat 3: 

”Vad det gäller kunskaper så har jag tidigare tyckt att det är hjärnan som ska jobba med att kunna, komma ihåg…och nu har jag förstått, att har man det inte i kroppen så spelar det ingen roll. Det är viktigt att hitta tillbaka till kroppen och känslan. Som ledare är den förståelsen lika viktig för att känna trygghet inför gruppen. Det har jag förstått ju mer jag arbetat med Anna”

 Ledare inom kommunal verksamhet, individuell ledarutveckling

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB