Arbetssätt

Jag använder uttryckande konst i mitt arbete med människor. Det är en metod där bild, rörelse, musik, drama och saga används tillsammans med samtal för att utveckla enskilda individer och grupper.

I den kreativa processen involveras alla dina sinnen, din kropp och ditt intellekt. Du upplever och förstår med hela dig. På så sätt utvecklar du din kreativa förmåga och gestaltar och bearbetar dina idéer.

Målet är ju att kreativiteten ska ge utdelning. Idéerna ska bli verklighet. Den nya lösningen ska fungera ute i verksamheten.

Helhetsupplevelsen gör det möjligt att bära med dig det du upptäckt för att använda det i vardagen.

Kan man lära sig att bli mer kreativ?
Klicka här för citat från hjärnforskaren Matti Bergström

"Berätta för mig och jag kommer att glömma det

Visa mig och jag kanske kommer ihåg

Involvera mig och jag kommer att förstå”

© 2005-2009 Anna Fornborg, Fornborg Consulting AB